پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
طرح یاوران تولید عنوان سخنرانی" مدیریت بیماریهای چغندرقند درایران"  جديد!
سخنران:دکتر مهیار شیخ الاسلامی- 17آذر
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ 
۱۴:۵۷:۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ 
۱۴:۴۹:۳۹
گزارش برگزاری سخنرانی علمی – ترویجی طرح یاوران تولید: با عنوان :«مدیریت كنه‌های تارتن در محصولات گلخانه‌ای» 
دکتر اربابی- 3آذرماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
۸:۴۸:۳۸
طرح یاوران تولید عنوان سخنرانی: مدیریت بیماریهای ویروسی گندم 
سخنران: دکتر محمود معصومی-19 آذرماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
۸:۴۱:۳۸
صفحه1از28123456...28.بعدي.برو

انتشارات موسسه

جهت تهیه و خرید کتابها و راهنمایی در این خصوص با واحد انتشارات موسسه سرکارخانم اسماعیلی (داخلی 7120) تماس حاصل نمایید.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0