ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

اخبارسمینارها و سخنراني هاي علميتشكيلات موسسهانتشارات موسسهارتباط با ما
کمينه
انتقال يافته هاي تحقيقاتي

دستورالعمل ها 

مديريت بیماری لکه‌خرمایی گندم (دریافت فایل)
 مدیریت توام بیماریهای سياهك آشکار و لکه نوازي جو (دریافت فایل)
 
مدیریت زنجرک خرما(دریافت فایل)
 مدیریت سن بذرخوار کلزا(دریافت فایل)                                                                                       بيشتر 

عناوین برخي از مهمترین دستاوردهای پزوهشی موسسه طی بهار 1394
نشريات ترويجي

- علف‌هرز کاتوس (بيولوژی و مديريت)
آشنايي با كرم سفيد ريشه و مديريت كنترل تلفيقي آن
- مديريت تلفيقي مگس گيلاس
آشنايي با كاربرد باكتري باسيلوس تورنجينسيس در محصولات كشاورزي
مديريت بيماري پوسيدگي فوزاريومي خوشه ذرت با عامل Fusariumverticillioides                                                                                                                                            بيشتر 


 كتاب              ليست كتاب هاي منتشر شده

پوستر            پوسترهاي ترويجي(دريافت فايل)

 دستورالعمل نگارش نشريه ترويجي                                                  عناوین برخی از دستاوردهاي موسسه طی تابستان 1394

فرمت تهیه دستورالعمل اجرایی                                                        دستورالعمل اعطای پايه (ترفيع) اعضاي هيات علمي

 آیین نامه داخلی آموزشی موسسه

 

کمينه

 

 

 


کمينه
دانش هاي فني
دانش هاي فني واگذارشده  دانش هاي فني قابل واگذاري سخنراني هاي سال 1394
   دستگاه پرچم زداي انار
    كائولين فراوري شده 
    فرمون شب پره خوشه خوار انگور
    فرمون شب پره كرم سيب
    فرمون ساقه خوار برنج
    كرم قوزه پنبه
 
فرمولاسيون ميكروكپسول دلتامترين
   فرمولاسيون EC زيتون تلخ
   فرمولاسيون EC بومادران
   فرمولاسيون EC چريش
   فرمون برگخوار چغندرقند 
   فرمون آگروتيس
      گياه زينتي آلسترومريا عاري ازويروس
   ارقام ايراني مو عاري از ويروس 

برنامه سلسله سخنراني‌ها
و كارگاه‌هاي آموزشي  

بهار 1394
تابستان 1394
 پاییز 1394

 

 

 

دانش‌هاي فني برتر موسسه در چهارمين فن بازار                نمايندگان 8 محصول زراعي اقتصاد مقاومتی گیاه‌پزشکی
                                                                             نمايندگان 18 محصول باغباني اقتصاد مقاومتي گياه‌پزشكي

آئين نامه فرصت مطالعاتي                                                  نرم افزارهاي پژوهشي بخش تحقيقات رستنيها

همكاري هاي علمي با دانشگاه ها
کمينه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.