اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 
۱۳:۴۳:۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 
۸:۵۲:۲۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 
۸:۲۶:۲۱
صفحه1از133123456...133.بعدي.برو

 
انتشارات موسسه

 

 استانداردهای تولید رسانه های ترویجی
 

 

نشریه ترویجی

بروشور، پوستر، چارت، پمفلت و لیفلت

 
 


اطلاعیه ها
 

  ویژه نامه دهه فجر(لینک)

 راه اندازی بانک اطلاعاتی بال غشاییان ایران(نسخه 1)

 راه اندازی سامانه پایگاه داده حدود مجاز باقیمانده آفت کش های ایران(MRLs)

 الگوی ارائه مطالب در سخنرانی ها (فارسی) ، (انگلیسی)

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0