پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
طرح یاوران تولید عنوان سخنرانی "كنترل شته های خیار با تاكید بر روش های كنترل بیولوژیك وغیرشیمیایی""  جديد!
سخنران دکتر حسن ملکشی- 12 آبان ماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ 
۱۷:۵۴:۵۰
گزارش برگزاری سمینار علمی «سرقت علمی، دستبرد فكری» به صورت وبینار  جديد!
سخنران دکتر بهرام شریف‌نبی- 7 آبان ماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ 
۱۷:۵۱:۱۸
گزارش برگزاری سخنرانی علمی – ترویجی طرح یاوران تولید با عنوان:« فرومون های حشرات و كاربرد آنها در كنترل آفات كشاورزی»  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ 
۱۴:۱۲:۵۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 
۸:۲۱:۳۶
گزارش برگزاری سخنرانی علمی – ترویجی طرح یاوران تولید با عنوان: «پایش و مدیریت بیماری‌های مهم گندم در كشور» 
28 مهرماه 99
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 
۸:۱۹:۲۲
مصاحبه اختصاصی آقای مهندس خباز عضو هيات علمي مؤسسه با خبرگزاری ایسنا: «در پرورش قارچ خوراكی چگونه بیماری ها را كنترل كنیم» 
يكشنبه 27 مهرماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 
۱۱:۴۷:۳۴
صفحه1از25123456...25.بعدي.برو

انتشارات موسسه

جهت تهیه و خرید کتابها و راهنمایی در این خصوص با واحد انتشارات موسسه سرکارخانم اسماعیلی (داخلی 7120) تماس حاصل نمایید.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0