چهارشنبه, 3 مرداد 1403

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۱:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 
توسط دكتر شهرام فرخی، معاون بخش تحقیقات كنترل بیولوژیك مؤسسه تدریس شد:
وبینار آموزشی با موضوع: «كنترل بیولوژیك آفات محصولات جالیزی و گلخانه‌ها»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «كنترل بيولوژيك آفات محصولات جالیزی و گلخانه‌ها» توسط شهرام فرخی، عضو هيات علمي بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تدریس شد.

در ابتدا شهرام فرخی به بررسی اهمیت محصولات گلخانه‌اي در جهان به عنوان سالم‌ترين و مرغوبترين محصولات كشاورزي پرداخت و گفت: این محصولات از ويژگي صادراتي مناسبي برخوردارند و اغلب بازارهاي بين‌المللي پذيراي محصولات با كيفيت و با ارزش غذايي بالا هستند.

در این دوره سطح زيركشت گلخانه‌ها در ایران و جهان ، تنوع سازه در كشت‌هاي زيرپوشش‌، تنوع سيستم كشت محصولات گلخانه‌اي، معرفي عوامل خسارتزاي محصولات گلخانه‌اي آفات خاكزي، برگخوارها، قارچ‌هاي خاكزاد بيماري‌زاي سبزيجات گلخانه‌اي، قارچ‌هاي بيماري‌زاي هوازاد سبزيجات گلخانه‌اي و ويروس‌هاي گياهي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ایشان همچنین افزود برای مديريت و كنترل آفات و بيماري‌هاي  محصولات گلخانه‌اي روش‌های زیر قابل استفاده است:

1- انتخاب مناسب محل و نوع سازه (جنس اسکلت، پوشش، تجهيزات و ...) 2-  رعايت اصول بهداشتی و پيشگيرانه، 3-روش های زراعی، فيزيکی و پايش دقيق جمعيت آفات و بيماری‌ها 4-  استفاده تلفيقی از روش‌های مختلف بر مبنای روش کنترل بيولوژيک 5- استفاده از آفتکش‌های توصيه شده و مجاز

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها