چهارشنبه, 3 مرداد 1403

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۲:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ 
توسط عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره‌شناسی مؤسسه برگزار شد
وبینار آموزشی با موضوع: «روش‌های برآورد خسارت آفات به گیاهان 4 "دوره مبانی و محاسبات سطوح اقتصادی آفات"»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «روش‌های برآورد خسارت آفات به گیاهان 4  "دوره مبانی و محاسبات سطوح اقتصادی آفات"» توسط دکتر حسین نوری عضو هيات علمي بخش تحقیقات حشره‌‌شناسی مؤسسه تدریس شد.

در این دوره جایگاه سطوح اقتصادی آفات  IPM، اصطلاحات و تعاریف مرتبط، روش‌های محاسبات سطوح اقتصادی آفات و نهایتاً کاربرد EIL و ET در اتخاذ تصمیم برای کاربرد روش‌های مبارزه به ویژه روش مبارزه‌ شیمیایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضرورت پرداختن به پژوهش‌های‌مرتبط، تعیین سطوح اقتصادی آفات در کشور و کاربرد آن به عنوان مبانی اتخاذ تصمیم مدیریت کنترل آفت، مورد تأکید قرار گرفت.

Grower threshold به عنوان آیتم جایگزینی نرم مبارزه ثابت، پیشنهاد شد در این مقوله هر بهره‌بردار با توجه به اقلیم، امکانات و سایر سطح زیان اقتصادی محاسبه شده توسط پژوهشگر را به آستانه عمل قابل کاربرد توسط توسط خودش تبدیل می‌نماید.

تربیت نیروی ماهر گیاه‌پزشک به ویژه از تحصیل کردگان بخش غیردولتی در موضوع "سطح و آستانه زیان اقتصادی" می‌تواند کد موثری به بهره‌برداران برای استفاده‌کنندگان نهایی این توانایی برای اتخاذ تصمیم جهت مبارزه با آفات در مزارع و باغات باشد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها