شنبه, 27 دی 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / یاوران تولید .
  • ساعت : ۸:۹:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
طرح یاوران تولید
عنوان سخنرانی: مدیریت كنه های تارتن در محصولات گلخانه ای
دکتر مسعود اربابی- 3 آذرماه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها