شنبه, 15 آذر 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / یاوران تولید .
  • ساعت : ۱۵:۴۳:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 
گزارش برگزاری سخنرانی علمی–ترویجی طرح یاوران تولید با عنوان:
«مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در ذرت دانه‌ای»

به گزارش روابط عمومی موسسه، سخنرانی علمی-ترویجی طرح یاوران تولید با موضوع «مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در ذرت دانه‌ای» توسط جناب آقای دکتر محمد‌حسن هادی‌زاده روز دوشنبه مورخ 21 مهرماه سال‌جاری به وسیله بخش امور پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی، محققین و کارشناسان حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

در این سخنرانی عنوان شد: علف­های هرز ذرت کشور با وجود مصرف علفکش­ها 17-15 درصد خسارت وارد می­کنند. تاج­خروس، سلمه، پيچك، قياق، سوروف، خرفه، ارزن وحشي، تاج ريزي، گاوپنبه و پنيرك علف­های هرز رایج و عروسك پشت­پرده، طحله، کنجد شيطان، کاتوس، نيلوفر پيچ، تاتوره مقدس و کرچك مهاجم هستند. در مديريت تلفيقي، بر استفاده صحيح از تمام روش‌هاي ريشه‌كني، پيشگيري و كنترل (زراعي، مکانیکی و شيميايي) براي كاهش خسارت علف‌هاي ‌هرز تأكيد مي‌شود که در قالب عمليات کشاورزی خوب (GAP) قرار می­گیرند. هدف اصلي مديريت تلفيقي علف‌هاي‌هرز، تغيير رابطه‌ گياه زراعي و علف‌هرز به نفع گياه زراعي است و براي ممانعت از توليدمثل و تكثير علف‌هاي ‌هرز، ممانعت از رشد مجدد اندام‌هاي تكثير غيرجنسي، جلوگيري از ورود علف‌هاي ‌هرز جديد، نامساعدكردن شرايط براي هجوم و استقرار علف‌هاي‌هرز و غلبه بر توانايي سازگاري علف‌هاي ‌هرز تلاش مي‌شود. دوره­ بحرانی کنترل علف­های هرز ذرت، 3 تا 10 برگي ذرت است که در کنار استفاده از رقم مناسب، تاریخ کاشت و تراکم متناسب با رقم، تغذیه و آبیاری صحیح در کنار رعایت تناوب و کنترل شیمیایی می­تواند خسارت علف­های هرز را به کمترین مقدار برساند. برای کنترل مکانیکی از کولتیواتور در 4 برگي ذرت و تکرار 7-10 روز بعد و برای کنترل شیمیایی از میان 14 علفکش دارای مجوز، متناسب با طیف علف­های هرز و شرایط زراعی، اقلیمی و خاک، و با تجهیزات و روش مناسب زیر نظر کارشناس انجام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها