شنبه, 15 آذر 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / یاوران تولید .
  • ساعت : ۸:۱۲:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 
گزارش برگزاری طرح یاوران تولید
با عنوان: بیماری سرخشكیدگی مركبات
سخنران: دکتر موسی نجفی نیا

به گزارش روابط عمومی موسسه، سخنرانی علمی - ترویجی طرح یاوران تولید با عنوان «بیماری سرخشکیدگی مرکبات» توسط آقای دکتر موسی نجفی‌نیا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان (جیرفت) روز دو‌شنبه 24 شهریورماه سال‌جاری به وسیله بخش امور پژوهشی و فناوری موسسهبه صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی، محققین و کارشناسان حوزه کشاورزی و ترویج برگزار گردید.

مرکبات سطح زيركشت نسبتا وسيعي را در ایران به خود اختصاص داده اند و نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند. يكي از عوامل تهديد كننده‌ باغات مركبات در ایران و به ‌ویژه در مناطق گرم جنوبی، بيماري خشكيدگي سرشاخه‌ی مركبات است. علائم بيماري به‌صورت پژمردگي و خشکیدگی سر‌شاخه‌هاي درختان مشاهده می‌شود. در برخي موارد روي سرشاخه‌‌ها و تنه‌ی درختان آلوده، شكاف‌هاي طولي در اندازه‌هاي متفاوت به همراه توده‌ی سياه رنگ قارچ عامل بيماري نمایان مي‌گردد که غالبا با ترشح صمغ زرد تا قهوه‌ای‌رنگ همراه است. یکی از عوامل مهم بروز خشکیدگی سرشاخه‌ی مرکبات قارچ Neofusicoccum mangiferae  است. بيماري خشكيدگي سرشاخه اغلب در تابستان و بیشتر در باغات با مديريت ضعيف، تغذيه و آبياري نامناسب و هرس‌هاي نامنظم مشاهده می‌شود. مديريت صحيح در زمينه‌ آبیاری، تغذيه‌ مناسب و تقويت درختان، ضدعفوني محل هرس، عدم هرس درختان در طول ماه‌هاي گرم سال وکاربرد سموم قارچ‌کش محافظتی مانند اکسی کلرور مس و مخلوط بردو به صورت ضدعفونی محل هرس و در صورت لازم محلول‌پاشی لکه‌ای درختان آلوده مي تواند خسارت اين بيماري را كاهش دهد. پیشگیری از آفتاب‌سوختگی با محلولپاشی درختان با استفاده از پودر کائولین 4 تا 6 درصد در فصل تابستان و در صورتیکه از نظر اقتصادی مقرون به صرف باشد نصب سایبان در کاهش آفتاب‌سوختگی و سرخشکیدگی مرکبات بسیار موثر است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها