شنبه, 15 آذر 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / سخنرانی ها و دوره ها .
  • ساعت : ۱۳:۵۷:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
سخنرانی علمی " كنترل خسارت Helicoverpa armigera به روش جلب و كشتن با استفاده از تركیبات فرار گیاهی"
25 شهریورماه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها