يکشنبه, 30 شهريور 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۴:۴۶:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
شركت در وبینار شورای تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی با روسای موسسات تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومي مؤسسه، جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ساعت 14 روز یکشنبه اول تیرماه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این وبینار، آقای دکتر بازرگان رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونین ایشان و روسای محترم موسسات تحقیقاتی از جمله آقاي دكتر جعفري رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور حضور داشتند. در این جلسه دو دستور کار مطرح گردید که اعضا در خصوص آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دستور کار اول در خصوص دستورالعمل جدید بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی بود که توسط دبیر شورا جناب آقای دکتر ولدان ارایه شد و پس از تبادل نظر اعضا، اجرای آزمایشی آن به مدت دو سال مورد تصویب قرار گرفت. دستورکار دوم ارایه گزارشی در خصوص مقایسه رویکردهای تحقیقات و نوآوری در بخش کشاورزی در کشورهای مختلف بود که توسط آقای دکتر جوادی معاون محترم پژوهشی سازمان ارایه گردید. در این گزارش سیاست ها و خط مشی کلان در حوزه تحقیقات کشاورزی در چند کشور دنیا از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی مقایسه گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها