اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
صفحه1از93123456...93.بعدي.برو

 
انتشارات موسسه

 

 

  

 enlightenedراه اندازی بانك اطلاعاتی بال‌غشاییان ایران (نسخۀ 1) *جدید*

 enlightenedپژوهشنامه سال 1399*جدید*

 enlightenedراه اندازی سامانه پایگاه داده حدودمجاز باقیمانده آفت کش های ایران(MRLs)

 enlightened الگوي ارائه مطالب در سـخنرانی ها(فارسی) (انگلیسی)

 enlightenedافتتاحیه مرکز رشد نوآوری و فناوری های گیاه پزشکی و کشاورزی، مصاحبه
   دکتر جعفری(لینک)، خبرگزاری سبز آنلاین(لینک) ، خبرگزاری ایانا(لینک)

 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0