چهارشنبه, 10 خرداد 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۸:۱۹:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
برگزاری وبینار آموزشی با عنوان « مدیریت آفات مهم كلزا »

به گزارش روابط عمومی موسسه، وبینار آموزشی با عنوان «مدیریت آفات مهم  کلزا» توسط دکتر امیر محسنی امین، عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره‌شناسی موسسه، روز دوشنبه اول خرداد ماه سال‌جاری تدریس شد. این وبینار توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

مدیریت شته مومی کلم شامل: کاشت ارقام مقاوم، اجتناب از بروز تنش خشکی در مزرعه، کاربرد کودهای ماکرو شامل: نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب به میزان 350، 150 و 100 کیلوگرم به ترتیب از منبع اوره (46 درصد)، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بطوریکه کود نیتروژنه در سه تا چهار تقسیط (قسط اول در زمان کاشت بصورت خاک کاربرد به همراه دو کود فسفر و پتاسیم، قسط دوم و سوم در اواخر اسفند و در نهایت شروع مرحله ساقه دهی تمام شود). سنک کلزا دیگر آفت مهم کلزاست که قبل از برداشت به غلاف ها حمله می‌کند. بیشترین خسارت آن مربوط به زمان خشک شدن غلاف می‌باشد. پس از برداشت کلزا، به سایر مزارع و باغات اطراف هجوم برده و به دلیل جمعیت میلیونی آن، بسیار خسازتزا خواهد بود. برای کنترل کک کلزا ضدعفونی بذور کلزا قبل از کاشت قابل توصیه است. یکی از راه‌های بسیار موثر در کنترل سوسک‌های گرده خوار کلزا کاشت ارقام زودگل می باشد تا سوسک‌ها در زمان هجوم به مزارع کلزا گرده کافی در اختیار داشته باشند و مجبور به تغذیه از اندام‌های گل و بخصوص پرچم نباشند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها