دوشنبه, 10 بهمن 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۹:۲۲:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 
دوره هـای "مروج-پژوهشــگر پسـا دكـترا"
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

پیرو فراخوان مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عناوین اولویت هاي اعلامی این موسسه در آن صـندوق به آدرس https://insf.org  بارگذاري شده است. لذا متقاضیان با مراجعه به این سامانه امکان ارایه پروپوزال در خصوص اولویتهاي اعلامی را خواهنـد داشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها