چهارشنبه, 10 خرداد 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۸:۲۲:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
برگزاری وبینار آموزشی «مدیریت علف های هرز باغات درختان میوه»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «مدیریت علف های هرز باغات درختان میوه» با تدریس دکتر بتول صمدانی عضوهیات علمی بخش تحقیقات علف های هرز روز دوشنبه 30 آبان ماه سال‌جاری توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه در سطح ملی برگزار گردید.

عدم کنترل علف های هرز در باغات میوه به مشکلی جدی در باغات تبدیل شده است، به طوریکه علف های هرز چندساله به سرعت گسترش پیدا کرده اند و بدلیل سختی مبارزه با آنها هزینه زیادی را برای باغ داران در پی داشته است. در این دوره مطالبی پیرامون تشخیص انواع علف ‌های ‌هرز باغ (یکساله، چندساله و انگل)، روش هاي متداول كنترل علف های هرز اعم از مکانیکی (شخم کم عمق و مور)، شیمیایی (علفکش های پیش رویشی و پس رویشی) و زراعی (شامل کشت گیاهان پوششی و استفاده از مالچ آلی و غیر الی) و تفاوت کنترل علف های هرز در ردیف درختان و بین ردیف درختان ارائه شد.

 

ايجاد شده توسط محبوبه افضل وطن در تاريخ 1401/09/02

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها