دوشنبه, 7 آذر 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / سخنرانی ها و دوره ها .
  • ساعت : ۱۱:۳۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ 
وبینار آموزشی «مدیریت زوال مركبات»
اداره آموزش و ترویج موسسه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها