دوشنبه, 7 آذر 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۸:۵۳:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
وبینار آموزشی «مدیریت بیماری های ویروسی چغندرقند» در موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «مدیریت بیماری های ویروسی چغندرقند» با تدریس دکتر شیرین فرزادفر، عضوهیات علمی بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی روز دوشنبه 28 شهریورماه سال‌جاری توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه برای اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

 چغندرقند از جمله محصولات زراعی و استراتژیک کشور بوده و بیماریهای ویروسی نقش مهمی در کاهش تولید آن دارند. در این دوره شرح محتصری از مهمترین بیماریهای ویروسی چغندرقند از جمله بیماری ریشه ریشی (ریزومانیا)، زردی ها، پیچیدگی بوته چغندر و وضعیت آنها در کشور ارائه شد. همچنین روشهای مدیریت این بیماریها با استفاده از روش های بهداشت زراعی، تاثیر تاریخ کشت، ارقام مقاوم، پایش جمعیت ناقلین، روش های غیرشیمیایی و شیمیایی مدیریت ناقلین مورد بحث قرار گرفت. دقت در انتخاب ارقام مقاوم و نیز محدود نمودن کاربرد گسترده آفت کش های نئونیکوتینوئیدی در مبارزه با حشرات ناقل (به دلیل مخاطرات زیست محیطی و نیز ایجاد مقاومت در جمعیت ناقلین) از دیگر نکات مورد بحث در این وبینار بود. همچنین به نقش فناوریهای نوین و همگرایی تخصص¬ها در آینده پژوهشی بیماریهای ویروسی چغندرقند اشاره شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها