چهارشنبه, 10 خرداد 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۹:۷:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
برگزاری وبینار آموزشی «آشنایی با مقررات و آیین ‌نامه های شركت‌ های دانش‌ بنیان»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه ‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «آشنایی با مقررات و آیین ‌نامه های شرکت‌ های دانش‌ بنیان» با تدریس مهندس محبوبه افضل وطن کارشناس مسئول فناوری اطلاعات موسسه روز دوشنبه 30 خردادماه سال‌جاری توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه برای اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

فعالیت های شرکت های دانش بنیان باید در راستای تولید و به اجرا رساندن اختراعات و نوآوری باشد. از همین رو یکی از نکات مهم در ثبت شرکت دانش بنیان، وجود اختراع و ابتکارات جدید است. شرکت ها و موسساتی که هدفشان ترکیب و بازدهی علم و ثروت ، پیشرفت اقتصادی بر پایه دانش ، تجاری سازی و تبدیل ایده ها و اختراعات حاصل از تحقیق و توسعه ، به خدمات قابل عرضه در بازار و ایجاد شغل و تولید ثروت به شرط اینکه در زمینه فناوری‌ برتر باشد را شرکت دانش بنیان می گویند که دانش و فناوری جز جدایی ناپذیری از دارایی های آنها می باشد. در این دوره مراحل  تاسيس يک شرکت یا موسسه دانش بنيان، مراحل ثبت نام شرکت ‌ها برای دانش بنیان شدن، معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان، قوانین و آیین نامه های شرکت های دانش بنیان و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، تعریف مراکز رشد و نوآوری، آیین نامه های مرکز رشد و شرایط و نحوه استقرار در مرکز رشد مورد بحث قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها