پنج‌شنبه, 16 تير 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

عنوان گروه خبري / بازدید رییس موسسه از بخش ها .
  • ساعت : ۲۳:۵۴:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 
بازدید دكتر رنجبر اقدم رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان كرمان (جیرفت)

<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA">به &zwnj;گزارش روابط&zwnj;</span> <span lang="AR-SA">عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، </span><strong><span lang="AR-SA">دکتر رنجبر اقدم</span></strong> <span lang="AR-SA">رییس موسسه، به همراه </span><strong><span lang="FA">دکتر&nbsp; شاهرخی خانقاه</span></strong> <span lang="FA">سرپرست معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته ها </span><span lang="AR-SA">و </span><strong><span lang="AR-SA">مهندس سعیدی نایینی</span></strong> <span lang="AR-SA">مسئول حراست و رییس حوزه ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور روز </span><strong><span lang="AR-SA">چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه</span></strong> <span lang="AR-SA">سال جاری به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سفر کردند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA">در ابتدا، رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همراهی </span><strong><span lang="AR-SA">دکتر آئین</span></strong> <span lang="AR-SA">رئیس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي جنوب استان كرمان، </span><strong><span lang="AR-SA">دکتر نامور</span></strong> <span lang="AR-SA">معاون پژوهشی مركز و </span><strong><span lang="AR-SA">دکتر عباسی</span></strong> <span lang="AR-SA">رییس بخش گیاه پزشکی، از مراحل انجام پروژه &shy;هاي &laquo;سرخرطومی حنایی خرما در منطقه شهرستان عنبرآباد، زوال مرکبات در باغات مرکبات شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت در شهر علی آباد، باغات نخیلات شرکت کشت و صنعت جیرفت در شهر علی آباد با موضوع چوبخوار تنه و خوشه خرما، لکه برگی خرما در منطقه هادی آباد از توابع شهرستان جیرفت، ارزیابی کارایی قارچ کش سیگنوم و عامل بیماری کپک خاکستری فلفل و مطالعه سموم گیاهی ( بایو) و ماریاپرودر کنترل جمعیت کنه خیار گلخانه ای در شرایط گلخانه ای در داخل مرکز&raquo; بازدید به عمل آوردند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="FA">سپس ضمن بازدید از بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان شامل آزمایشگاه های آفات، بیماریها و گلخانه تحقیقاتی، در جریان پروژه های انجام یافته و فعالیت های در دست انجام قرار گرفتند. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="FA">همچنین در جلسه ای که با حضور ریاست محترم مرکز و پرسنل بخش برگزار شد، آقای دکتر&nbsp; آئین رئیس مرکز گزارشی در مورد فعالیت ها، امکانات، نیازمندی ها و مشکلات موجود ارائه کرد. وی نقش مرکز را در خصوص وضعیت موجود و سیاست ها، رویکردها و برنامه های آتی موسسه در راستای افزایش تعاملات فی مابین و ارتقای اثربخشی و حضور موثر محققین در عرصه های کشاورزی تشریح نمود. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA">دکتر رنجبر اقدم و همراهان در انتهای این بازدید در جلسه ای که با حضور </span><strong><span lang="AR-SA">مهندس حسین صالحی</span></strong> <span lang="AR-SA">معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و </span><strong><span lang="FA">دکتر&nbsp; آئین</span></strong> <span lang="AR-SA">رییس مرکز </span><span lang="FA">تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان</span> <span lang="AR-SA">تشکیل شد، به تشریح سیاست های ابلاغی وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پرداختند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/1 - copy 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/2 - copy 1.jpg" style="height:309px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/3 - copy 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/4 - copy 1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/5 - copy 1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/6 - copy 1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/7 - copy 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><img alt="" src="/_ppdri/images/news/1401/ordibehesht/kerman/8 - copy 1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها