چهارشنبه, 10 خرداد 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۳:۲۷:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ 
برگزاری سخنرانی علمی-پژوهشی «مدیریت بیماری‌های مهم ویروسی در گوجه‌فرنگی»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سخنرانی علمی- پژوهشی با موضوع «مدیریت بیماری ‌های مهم ویروسی در گوجه ‌فرنگی» توسط دکتر سارا قارونی کاردانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی روز سه ‌شنبه  6 اردیبهشت ماه سال جاری به وسیله بخش امور پژوهشی و فناوری موسسه به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیات علمی و محققین  موسسه برگزار گردید.

      ویروس ‌های بیماری‌ زای گیاهی یکی از عوامل کاهش کمیت، کیفیت و عملکرد گوجه‌ فرنگی بوده، خسارت اقتصادی زیادی به این محصول پرمصرف وارد می‌ کنند. در برخی موارد کاهش عملکرد تا بیش از 90 درصد نیز گزارش شده است. لذا شناسایی ویروس و ناقل آن برای توسعه عملی روش‌ های پیشگیری از بیماری و کنترل مصرف آفتکش ‌‌ها اهمیت دارد. در بین ویروس‌ هاي گزارش شده در دهه ‌های اخیر در دنیا و ایران، ویروس‌ هاي قابل انتقال با سفیدبالک ‌ها از جمله ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه ‌فرنگي (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) همه‌ گیري و انتشار وسیع ‌تري داشته ‌اند. تغییرات شرایط اقلیمی، توسعه کشت‌ هاي گلخانه ‌اي و کشت بی ‌رویه را می ‌توان از عوامل افزایش جمعیت سفیدبالک ‌ها در اکثر مناطق دنیا و بدنبال آن افزایش میزان آلودگی ‌هاي ویروسی دانست. مدیریت بیماری‌ های ویروسی مشکل بوده و نیازمند استفاده از روش‌ های تلفیقی مختلف برای کاهش خسارت آنها می ‌باشد. بدین منظور استفاده از نشاهای سالم (عاری از ویروس) و گواهی شده گوجه‌ فرنگی از اولویت اصلی برخوردار می ‌باشد. همچنین استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل به بیماری، رعایت اصول بهداشتی توسط کارگران، تعیین تاریخ مناسب کـاشت، پایش مداوم مزرعه یا گلخانه، حذف نشاها و بوته‌های آلوده و علف‌هاي هرز میزبان ویروس و مبارزه با ناقلین ویروسی موجب کاهش انتشار و انتقال بیماری از گیاهان آلوده به گیاهان سالم می ‌گردد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها