چهارشنبه, 10 خرداد 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۰:۱۷:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
برگزاری وبینار آموزشی-ترویجی «مدیریت آفات و بیماریهای پسته»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی-ترویجی «آفات و بیماریهای پسته» روز سه شنبه 25 آبان ماه سال‌ جاری با هماهنگی سازمان تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران توسط اداره آموزش و ترویج موسسه، در قالب سلسله برنامه‌های ویدیوکنفرانس انتقال دانش به روز در گستره ملی بخش کشاورزی جهت استفاده بهره برداران، کشاورزان پیشرو، کارشناسان پهنه و محققین برگزار شد.

دکتر هادی زهدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع استان کرماندر بخش «مدیریت آفات پسته» گفت: پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است و جنگل های وحشی پسته در ناحیه شمال شرق ایران وجود دارد و امروزه بسیاری از باغ های پسته در اقصی نقاط کشور وجود دارد، بطوریکه بیش از 18 استان کشور با کشت، داشت و برداشت پسته دست در گریبان می باشند. آفات مختلف در باغ های پسته کشور سبب ایجاد خسارت به کشاورزان و کاهش میزان محصول پسته می شوند. آشنایی و شناخت این عوامل خسارتزا برای کارشناسان و بهره بردارن این محصول بسیار اهمیت دارد، چرا که بر اساس این شناخت در خصوص روش های مدیریت این آفات با تکیه بر حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم تصمیم گیری می شود. از مهمترین و کلیدی ترین آفات درختان پسته می توان به آفات پسیل پسته، سن های زیان آور و خسارتزا و چوبخواران پسته اشاره نمود که خسارت اقتصادی بالایی به کشاورزان وارد می سازند که  با مدیریت صحیح بر مبنی اصول علمی و یافته های تحقیقاتی می توان این خسارت را کاهش داد. برای مثال پسیل پسته با داشتن بیش از 5 نسل در سال که عمدتا با هم تداخل هم دارند، عملا تمام  طول بهار و تابستان  روی درختان پسته مستقر بوده و سبب ایجاد خسارت به محصول سال جاری و حتی محصول سال آتی باغداران می شود. جهت  مدیریت موفق  این آفات نیاز است از تمامی روشهای کنترل استفاده نمود تا بتوان جمعیت آنها را زیر سطح زیان اقتصادی نگه داشت که این مدیریت تنها با شناخت مسائل علمی میسر می باشد.

دکتر سیدرضا فانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع استان یزد در بخش «مدیریت بیماریهای پسته» تاکید کرد: بیش از ۵۰ بیمارگر از درختان پسته در جهان گزارش شده است. با وجود آن که کمتر از ۱۰ بیماری اقتصادی از باغات پسته ایران گزارش شده است، ولی میزان خسارت همین تعداد بیماری، قابل ملاحظه و زیاد است. شناخت صحیح بیماری، مهار به موقع و مناسب آنرا امکان پذیر می سازد. وی در این سخنرانی به معرفی عوامل مهم بیماریزا در پسته و روش های مدیریت آنها پرداخت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها