سه‌شنبه, 4 آبان 1400

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۷:۴۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
برگزاری وبینار آموزشی «بررسی اثر محرك های شیمیایی در مدیریت بیماری‌های گیاهی»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، وبینار آموزشی «بررسی اثر محرک های شیمیایی در مدیریت بیماری ‌های گیاهی» توسط خانم دکتر پرستو مطلبی عضو هيات علمي بخش تحقیقات بیماریهای گیاهی 19روز دوشنبه مهرماه  سال‌جاری تدریس شد. این وبینار توسط  اداره آموزش و ترویج به صورت برای اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

آفات و بیماری ها از جمله عوامل تنش زای زیستی هستند که بر روی عملکرد محصولات کشاورزی تاثیر می گذارند. امروزه در سراسر جهان با توجه به خطرات احتمالی سموم شیمیایی محدودیت هایی در استفاده از آن ها اعمال شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، دنیای امروز نیازمند نوآوری روش های کنترلی جایگزین برای موفقیت در تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و دستیابی به نیازهای غذایی آینده با یک روش پایدار است. یکی از روش های کنترلی موثر، افزایش مکانیسم های دفاعی گیاهان است. در این راستا محرک های شیمیایی از جمله سالیسیلیک اسید(SA)  و ژاسمونیک اسید (JA) در افزایش پاسخ های دفاعی گیاهان نقش موثر داشته و باعث ایجاد مقاومت القایی می شوند. مقاومت القایی به مفهوم بیشتر شدن مقاومت بدون اینکه ساختار ژنتیکی گیاهان تغییر کند و در حقیقت سازوکارهای دفاعي گياه قبل و یا در زمان رويارويي با بیماری­زا  فعال می شود. اینگونه محرک های شیمیایی فاقد اثرات زيست­ محيطي زيان­آور می باشند و ریسک بروز جمعیت­های مقاوم در بیمارگر ها را نیز ندارند و در سال­هاي اخير به ميزان زيادي مورد استقبال قرار گرفته است. از انواع مهم مقاومت القایی میتوان مقاومت سازگانی اکتسابی Systemic Acquired Resistance (SAR) و مقاومت سازگانی القایی   Induced Systemic Resistance (ISR) را نام برد. القای SAR با کاربرد و افزایش موضعی و سیستمیک SA همراه است. همچنین بیان گروهی از ژن های وابسته به بیماری زایی (PR) همراه با این نوع مقاومت دیده می شود. در القای مقاومت ISR سیگنال های اصلی JA و ET می باشند که شبكه اي از سیستم هاي مرتبط با مقاومت در گیاهان ازجمله ژن­ها و پروتئين­هاي درگير در مهار تخریب غشائی، چرخه انرژی، پروتئين هاي مربوط به بیماری زايي، سم زدایی و غیره را فعال می نمایند. باید توجه داشت که نوع بیمارگر در انتخاب نوع و زمان استفاده از محرک شیمیایی بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد. امروزه می توان با استفاده از این ترکیبات شیمیایی القا کننده مقاومت یک وضعیت منحصر به فرد بنام مستعد سازی(priming) ایجاد کرد، به طوری که گیاه وقتی دوباره در معرض استرس قرار گرفت دارای یک قابلیت مقاومت در برابر بیماری می باشد. با دانش موجود در رابطه با القای واکنشهای دفاعی می توان قابلیت های نهفته در گیاهان را در جهت کاهش خسارت عوامل بیماری زا فعال نمود و آگاهی از این جزئیات می تواند در توسعه علم نوین مدیریت بیماری های گیاهی راهگشا باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها