سه‌شنبه, 9 آذر 1400

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۹:۱:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
«ارائه روشهای كنترل‌ گل‌ جالیز، ‌علف هرز مهم ‌مزارع ‌كلزا» ‌ توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، با توجه به ایجاد محدودیت تولید پایدار کلزا در مزارع آلوده به گیاه انگلی گل جالیز، آقای دکتر مهدی مین باشی و خانم دکتر نوشین نظام آبادی اعضای هیات علمی بخش تحقیقات علف هرز موسسه با اجرای چندین پروژه تحقیقاتی مبادرت به ارائه روشهای کنترل‌ شیمیایی،‌ غیر‌شیمیایی‌ و تلفیقی گل‌ جالیز،‌ معرفی ‌ارقام‌ متحمل‌ کلزا ‌و‌ استفاده از ‌گیاه‌ تله‌ برای‌ کاهش ‌بانک ‌بذر‌ این علف هرز در‌ مزارع ‌کلزا نمودند.

آقای دکتر مین باشی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه در خصوص استفاده از روشهای غیرشیمیایی در کنترل گل جالیز گفت: کشت شبدر برسیم به عنوان گیاه زراعی تله برای کاهش بانک بذر گل جالیز درخاک توصیه می شود. این گیاه باعث تحریک جوانه‌زنی بذر گل جالیز شده، اما توانایی اتصال و رشد روی ریشه شبدر برسیم را ندارد. کشت مخلوط 4 کیلوگرم شبدر برسیم با 5 کیلوگرم بذرکلزا در هکتار باعث کاهش خسارت حداقل 80  درصدی گل جالیز در مزارع کلزا می شود.

وی از تناوب در کشت به عنوان یکی از روشهای موثر مدیریت این علف هرز مهم در مزارع کلزا یاد کرد و افزود: اجتناب از کاشت مداوم کلزا و گیاهان زراعی که گل جالیز توانایی رشد و تولیدمثل بر روی آنها را دارد مثل باقلا، شبدر قرمز، ماش و ماشک گل‌خوشه‌ای، نیز یکی دیگر از روشهای موثر در مدیریت این علف هرز می باشد. چنانچه گیاهانی که میزبان گل جالیز مزارع کلزا نیستند مانند پنبه، سیر، کتان، لوبیا چشم بلبلی در مناطقی که خاک آن‌ها آلوده به گل جالیز است کاشته شوند، گل جالیز توانایی اتصال به ریشه این گیاهان را نخواهد داشت. این گیاهان می‌توانند در تناوب با کلزا نیز مورد استفاده قرار گیرند.

خانم دکتر نظام آبادی برای کنترل شیمیایی گل جالیز مصرف علفکش گلایفوسیت به میزان80  میلی لیتر در هکتار به همراه سولفات آمونیوم یک درصد را توصیه نمود. وی تاکید کرد، استفاده از ترکیب فوق برای ارقام پاییزه کلزا، در سه مرحله (اوایل رشد مجدد کلزا از روزت، 20 و 40 روز بعد از آن و برای ارقام بهاره کلزا مثل هایولا50، در مرحله 5 برگی کلزا،20 و 40 روز بعد باید صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برای سمپاشی مرحله دوم و سوم در صورت عدم امکان ورود به مزرعه، می توان با رعایت ترافیک مزرعه از سمپاش با بوم بلند (مثلاً 30 متری) استفاده کرد. باید توجه داشت، وقوع بارندگی 6 تا 24 ساعت پس از سمپاشی، کارایی علفکش را کاهش می دهد. در زمان بروز سرما کمتر از 10 درجه سانتی گراد و بر روی کلزا تحت تنش خشکی سمپاشی توصیه نمی شود.

رییس بخش تحقیقات علف هرز ضمن اشاره به کنترل تلفیقی  به عنوان یکی از روشهای مفید در مدیریت علف هرز گل جالیز در مزارع کلزا گفت: می توان در زمان کشت در مزارع آلوده به گل جالیز، از کشت مخلوط 4 کیلوگرم شبدر برسیم با 5 کیلوگرم بذرکلزا در هکتار (مقدار بذر توصیه شده مناسب در هکتار برای کلزا) به همراه علف کش گلایفوسیت 80 میلی لیتر در هکتار با سولفات آمونیوم یک درصد طبق دستورالعمل کنترل شیمیایی استفاده نمود.

خانم دکتر نظام آبادی افزود: در مناطق با دوره طولانی سرمای زمستان زیر 5- درجه سانتی گراد امکان کشت شبدر برسیم وجود ندارد.

لینک خبر در تلویزیون اینترنتی کشاورز پلاس: https://b2n.ir/q50249

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها