سه‌شنبه, 18 مرداد 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۳:۴۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
برگزاری دو دوره آموزشی «بیماریهای ویروسی انگور و روش های مدیریت و كنترل آنها » و «آفات انگور و روش های مدیریت آنها»
برای اعضای شرکت مزارع نوین ایرانیان (شرکت منا)

به گزارش روابط عمومی موسسه، روز یکشنبه 27 تیر ماه سال‌جاری دو دوره آموزشی ویژه شرکت مزارع نوین ایرانیان توسط اداره آموزش و ترویج موسسه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای شرکت مزارع نوین ایرانیان (شرکت منا) برگزار گردید.

دوره آموزشی«بیماریهای ویروسی انگور و روش های مدیریت و کنترل آنها» توسط آقای دکتر ‌رضا پور‌رحیم، عضو هیات علمی بخش تحقیقات ویروس شناسی تدریس شد. انگور، گیاه بومی نواحی قفقاز و ایران بوده و بیش از 7500 سال است که مصرف خوراکی دارد. ایران از نظر سطح زیرکشت این محصول در دنیا رتبه هفتم را دارد. بیماریهای ویروسی یکی از مهمترین عوامل خسارتزا در گیاه انگور محسوب شده و به دلیل سهولت انتقال توسط قلمه و پیوندک می توانند براحتی در باغات اشاعه یابند. در این دوره به مهمترین علائم بیماریهای ویروسی و خسارت آنها در تاکستان ها، گروههای اصلی و مهم بیماریهای ویروسی مو در کشور و روشهای شناسایی و ردیابی آنها اشاره شد. همچنین روشهای مدیریت این بیماریها بویژه با استفاده از روش تولید نهال سالم و حذف آلودگی های ویروسی توسط روش کشت بافت و تلفیق شیمی درمانی و حرارت درمانی به مخاطبان ارائه گردید. در ادامه، محاسن و محدودیتهای روشهای الایزا و پی سی آر در ردیابی بیماریهای ویروسی انگور مورد بحث قرار گرفت.

 

دوره آموزشی «آفات انگور و روشهای مدیریت آنها» توسط آقای دکتر کاظم محمد‌پور، عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی تدریس شد. عوامل مختلفي از جمله آفات گياهي سالانه باعث وارد آمدن خسارت فراواني به موستانها مي شود. از جمله اين آفات مي توان به کرم خوشه خوار، شپشک آردآلود، زنجره مو، تريپس مو، شته های مو، زنجرک ها و كنه هاي انگور اشاره نمود. مدیریت تلفیقی آفات مذکور در موستانها نه تنها سبب کاهش مصرف سموم آفتکش خواهد شد، بلکه سبب کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه انگور یک محصول تازه خوری محسوب می شود بایستی مدیریت آفات به سمتی سوق یابد که از روشهای کم خطر برای مبارزه با آفات استفاده شود تا ضمن تولید میوه انگور سالم برای مصرف کنندگان داخلی، زمینه صادرات انگور سالم و ارگانیک نیز فراهم شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها