ثبت نام    ورود به سايت    دوشنبه 23 ژانويه 2017
معرفي بخش تحقيقات علف هاي هرز
کمينه

تحقيقات علف‌هاي هرز در وزارت جهاد كشاورزي از سال 1319 آغاز شده است. اين تحقيقات به صورت‌هاي گوناگون و درقالب آزمايشگاه‌هاي تخصصي، در قسمت‌‌هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي ادامه يافت تا اين‌كه در سال 1362 بخش تحقيقاتي مستقلي تحت عنوان بخش تحقيقات علف‌هاي هرز در موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور ايجاد و مستقر گرديد. در حال حاضر اين بخش با دو آزمايشگاه تخصصي در زمينه تحقيقات علف‌هاي هرز مشغول فعاليت است.

جمع‌آوري و شناسايي علف‌هاي هرز و گياهان انگلي، تحقيق در زمينه بيولوژي، اكولوژي، فنولوژي و فيزيولوژي علف‌هاي‌ هرز، تعيين مناطق انتشار علف‌هاي هرز و تهيه نقشه پراكنش جغرافيايي آن‌ها در محصولات باغي و زراعي، برآورد خسارت علف‌هاي هرز مهم در محصولات كشاورزي، ارزيابي اقتصادي كنترل علف‌هاي هرز در نظام‌هاي زراعي و بهبود ابزارها و روش‌های كنترل، بررسي روش‌هاي كنترل علف‌هاي هرز با استفاده از روش‌هاي شيميايي، زراعي و كنترل بيولوژيكي با استفاده از عوامل زنده و فرآورده‌هاي طبيعي در محصولات كشاورزي و اراضي غير مزروعي و طراحي سيستم خبره (expert system) براي مديريت علف‌هاي هرز از اهداف مهم اين بخش به شمار مي‌روند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (سال 2011) محفوظ می باشد