ثبت نام    ورود به سايت    دوشنبه 23 ژانويه 2017
معرفی بخش تحقيقات ويروس شناسي گياهي
کمينه

 

بيماريهاي ويروسي از عوامل مهم كاهش عملكرد و بروز خسارت در توليدات گياهي محسوب مي­شوند. هر ساله حجم قابل توجهي از توليدات گياهي در سطح جهان و كشور بدليل بيماريهاي ويروسي دچار خسارت و كاهش محصول مي­شوند. اگرچه در زمينه تعيين خسارت بيماريهاي ويروسي در كشور بررسي مدوني انجام نشده­است ولي مشاهدات نشان ميدهد كه حجم زيادي از پتانسيل توليد محصولات زراعي و باغي بدليل شيوع بيماريهاي ويروسي مختلف دچار خسارت و كاهش شده­اند. بعنوان مثال بروز زردي­هاي ناشي از بيماريهاي ويروسي در گندم و جو مناطق مختلف كشور موجب بروز حداقل 5 تا 10 درصد خسارت و برخي ويروس­هاي بيمارگر در اين زراعت در بعضي سالها در مناطق مركزي كشور تا 100 درصد موجب خسارت به گندم شده است. همچنين كشت­هاي زراعي و صنتعي مختلف مانند حبوبات، دانه­هاي روغني، زراعت­هاي علوفه­اي گرامينه و لگومي، درختان ميوه و انواع صيفي و جاليز هر ساله دچار خسارت ناشي از بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي مي­شوند. معمولا اكثر بيماريهاي ويروسي همانند بيماريهاي قارچي با ظهور علائم بارز از توده­هاي عامل قارچي يا همانند حشرات و آفات با مشاهده خود آفت يا خسارت تغذيه آن براحتي قابل مشاهده و حس نبوده و از اينرو غالبا توسط اكثر كشاورزان يا حتي كارشناسان و مديريت­هاي كشاورزي مورد غفلت واقع شده و در نتيجه بدليل توسعه آلودگيهاي نهان ولي بسيار گسترده موجب خسارت هنگفت و كاهش عملكرد مي­شوند. بعنوان مثال كاهش كمي و كيفي زراعت­هايي مانند سيب­زميني، گياهان زينتي و علوفه­هاي لگومي در طول چندين سال كشت و تكثير آنها در بين كشاورزان بعنوان يك پديده غيرقابل گريز پذيرفته شده است در حاليكه علت اصلي آن توسعه آلودگيهاي ويروسي در آنها بوده و بعنوان مثال تقريبا تمام مزارع يونجه با عمر دو ساله در كشور حداقل به يك بيماري ويروسي آلوده بوده و در غالب موارد دچار خسارت اقتصادي مي­باشند. با توسعه كشت­هاي گلخانه­اي در سالهاي اخير در كشور بتدريج مشخص شده است كه بيماريهاي ويروسي يكي از مهمترين عوامل كاهش اقتصادي اين محصولات در آينده خواهند بود. بررسي­ها و مشاهدات انجام شده نشان ميدهد كه بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي بعنوان يكي از عوامل اصلي در زوال و كاهش عمر اقتصادي باغات كشور محسوب مي­شوند. در ايران بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي متعددي از درختان ميوه هسته­دار، دانه­دار و مو شناسايي و گزارش شده­است. عمر مفيد اقتصادي باغات ميوه هسته­دار، دانه­دار و مو بدليل ابتلا به بيماريهاي ويروسي در ايران كمتر از ميانگين استاندارد بوده و اين موضوع باعث كاهش عملكرد و افزايش هزينه توليد محصولات ميوه­اي شده است.
با توجه به وضعيت فوق،‌ بخش تحقيقات ويروس شناسي گياهي وظيفه مهمي در شناسايي بيماريهاي ويروسي در زراعت­هاي مختلف كشور دارا مي­باشد تا در نهايت با ارائه روش­هاي مديريت و كنترل اين عوامل، منجر به كاهش خسارت و كمك به توليد پايدار محصولات غذايي سالم در كشور و تامين امنيت غذايي نمايد. در اين راستا اهم وظايف زير توسط بخش تحقيقات ويروس شناسي گياهي مورد پيگيري مي باشد:
1- تدوين و ارائه سياست كلان پژوهشي در حوزه بيماريهاي ويروسي گياهي در محدوده عمل وزارت جهاد كشاورزي
2- خط­دهي راهبردي و برقراري ارتباط با بخش­هاي گياهپزشكي در مراكز تحقيقاتي استاني
3- برقراري ارتباط با بخش­هاي اجرايي كشور جهت شناسايي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در زمينه بيماري‌هاي ويروسي گياهي
4- تهيه و اجراي طرح‌ها و پروژه­هاي تحقيقاتي در حوزه بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي گياهي (شامل زمينه­هاي مختلف اتيولوژي (سبب شناسي)، بيولوژي، اكولوژي و اپيدميولوژي، مديريت كنترل،‌ جمع‌آوري و نگه‌داري عوامل بيمارگر ويروسي در گياهان، همكاري مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي جهت راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي)
5- انتقال يافته­هاي تحقيقاتي در قالب نشر گزارشات پژوهشي،‌ نشريه­هاي فني و ترويجي،‌ انتقال يافته در مزرعه، سخنراني در سمينارها و كنفرانس­ها، ...
6- مشاركت در تدوين برنامه­هاي مديريتي و ارائه نظرات فني و كارشناسي در جلسات داخل و خارج موسسه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (سال 2011) محفوظ می باشد