ثبت نام    ورود به سايت    دوشنبه 23 ژانويه 2017
معرفی بخش تحقيقات بيماري هاي گياهان
کمينه

اين بخش از اولين بخش‌هاي تحقيقاتي موسسه است كه از سال 1324 ه.ش. فعاليت خود را آغاز كرده است. بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان در ابتدا وظيفه انجام تحقيقات مرتبط با كليه بيماري‌هاي گياهي از جمله بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي، ويروسي و نماتدها را برعهده داشت. اما در حال حاضر و با گسترش موسسه، تحقيقات ويروس شناسي و نماتد شناسي در دو بخش مستقل پيگيري مي‌شود.

برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و اجرايي كشور جهت شناسايي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در زمينه بيماري‌هاي گياهي، تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه اتيولوژي (سبب شناسي)، بيولوژي، اكولوژي و اپيدميولوژي، مديريت كنترل با تكيه بر روش‌هاي غير‌شيميايي و تلفيقي، جمع‌آوري و نگه‌داري عوامل بيماري‌زا و مفيد بيولوژيك از قبيل قارچ‌ها، باكتري‌ها و ....، همكاري مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي جهت راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و .... از جمله اهداف مهم بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان به شمار مي‌رود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (سال 2011) محفوظ می باشد