ثبت نام    ورود به سايت    دوشنبه 23 ژانويه 2017
معرفی بخش تحقيقات آفت كش ها
کمينه

  

شرح وظايف بخش تحقيقات آفت‌كش‌ها
 
 -      سياست گذاري، برنامه ريزي و هدايت امور تحقيقات آفت‌كشها در سطح ملي
-       تعيين حداكثر مجاز باقيمانده سموم (MRL) روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس سموم
-       پايش و رديابي باقيمانده آفت‌كشها و متابوليتهاي آنها در محصولات و محيطهاي كشاورزي
-       تحقيق در زمينه معرفي روشهاي نوين استخراج و تجزيه آفت‌كشها و بقاياي آنها در محصولات و محيطهاي كشاورزي
-       تحقيق در زمينه ساخت مواد آگروشيميايي
-      تحقيق در زمينه شناسايي، ساخت و فرمولاسيون مواد سميوكميكال (پيام آوران شيميائي) آفات
-      تحقيق در زمينه روش‌هاي مختلف كاربرد آفت‌كش‌ها و تعيين بهترين روشهاي مبارزه شيميايي به منظور بهينه سازي مصرف آفت‌كشها
-       تحقيق درزمينه فرمولاسيون آفت‌كشها و مواد همراه با هدف بهبود كيفيت
-       تحقيق درزمينه شناسايي، استخراج، خالص سازي و فرمولاسيون مواد موثره گياهي
-       تحقيق در زمينه مكانيزم هاي بيوشيميايي و مولكولي ايجاد مقاومت در آفات
-       تحقيقات زيست سنجي آفت‌كشها با هدف بررسي كارائي و حساسيت آفات
-      تحقيق در زمينه بهينه سازي و كاهش مصرف آفت‌كش‌ها در محيطهاي كشاورزي
-       تحقيقات و بررسي مداوم به منظور معرفي آفت‌كش‌هاي موثر براي آفات
-       تحقيق به منظور ارزيابي مخاطرات زيست محيطي آفت‌كش‌ها وجنبه‌هاي اقتصادي كاربرد آنها
-      تدوين شاخصهاي كنترل كيفي و كمي آفت‌كشها ( Pesticide Specification )
-       جمع آوري و ساماندهي اطلاعات در خصوص تحقيقات آفت‌كشها
-       توسعه نتايج تحقيقات آزمايشگاهي آفت‌كشها در جهت كاربردي نمودن آنها
-       ارائه كليه خدمات علمي و فني مرتبط با آفت‌كشها
-       هدايت و راهبري كميته فني باقيمانده آفت‌كش‌هاي كدكس غذائي ايران
-       همكاري با ساير مراكز علمي و اجرائي كشور در ارتباط با موضوع سلامت غذا (Food Safety)
-       مشاركت و همكاري با ساير بخش‌هاي تحقيقاتي به منظور انجام تحقيقات در خصوص آفت‌كش‌ها
 
در حال حاضر آزمايشگاههاي بخش شامل:
1-    آزمايشگاه ساخت و فرمولاسيون آفت‌كش‌ها
2-    آزمايشگاه تجزيه باقيمانده آفتكش‌ها و تعيين MRLs
3-    آزمايشگاه زيست سنجي و تكنيك‌هاي سمپاشي
4-    آزمايشگاه ساخت و فرمولاسيون مواد سميوكميكال (پيام آوران شيميائي)

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (سال 2011) محفوظ می باشد