ورود به سايت    دوشنبه 23 ژانويه 2017
معرفی سایت استان
کمينه

 

 

اين آزمايشگاه با توجه به محل استقرار و نزديكي آن به ايستگاههاي بزرگ تحقيقاتي كرج و مزارع آزمايشي مي تواند به عنوان پايگاه تحقيقاتي و ادامه دهنده فعاليتهاي بخش هاي مختلف مؤسسه در عرصه فعاليتهاي كشاورزي قرار گيرد . اين آزمايشگاه به عنوان نماينده مؤسسه متبوعه در كنار مؤسسات تحقيقاتي مادر و تك محصولي مانند مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال وبذر ، مؤسسه تحقيقات چغندرقند ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي ، مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي ، دانشكده كشاورزي كرج ، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد ، مركز تحقيقات كشاورزي هسته اي كرج ، مديريت هاي جهاد كشاورزي كرج ، شهريار ، ساوجبلاغ و بخش كشاورزي بنياد جانبازان مستقر در كرج قرار گرفته و نقش مهمي در همكاري و اجراي طرحهاي مشترك با آنها دارد. اين آزمايشگاه علاوه بر اجراي طرحهاي تحقيقاتي و انجام وظايف محوله در منطقه كرج ، با مشاركت در اجراي طرحهاي ملي و پروژه ها در ديگر مناطق كشور نيز حضور داشته و با همكاري نزديك با ساير مؤسسات تحقيقاتي سياست هاي اعلام شده از سوي وزارت و سازمان متبوعه را محقق مي سازد .

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (سال 2011) محفوظ می باشد