ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

           
کمينه
Enter Title
FAO (سازمان خواربار جهاني): پروژه‌هاي منطقه‌اي تحت عنوان Regional IPM Project Near East GFTS/070/ITA با همكاري كشورهاي فلسطين، مصر، سوريه، لبنان و با حمايت مالي FAO و دولت ايتاليا و همچنين پروژه همكاري فني تحت عنوان TCP/IRA/3102(D) در حال انجام می‌باشد.
ICARDA (مركز بين‌المللي تحقيقات كشاورزي مناطق خشك):‌ پروژه‌های مشترک براي مديريت عوامل بيماريزاي بقولات، سن گندم و مديريت علف‌هاي هرز تدوين و مورد اجرا قرار گرفته است.
IOBC (سازمان بين‌المللي كنترل بيولوژيك):
اين مؤسسه به نمايندگي از وزارتخانه متبوع در سازمان جهاني كنترل بيولوژيك عضويت فعال دارد و بهره‌گيري از موفقيت‌هاي بين‌المللي در زمينه روش‌هاي كنترل بيولوژيك آفات، بيماری‌ها و علف‌هاي هرز، روش‌هاي توليد عوامل و مواد متنوع بيولوژيك، بهبود كارآيي، ارزيابي و تامين شرايط توسعه و اثرات متقابل آن‌ها با روش‌هاي ديگر از ارزنده‌ترين مزاياي اين ارتباط علمي مي‌باشد.
BBA: تبادل جدايه‌هاي ويروس‌هاي كنترل كننده حشرات و تفاوت‌هاي كيفي سوش‌هاي مختلف زنبور تريكوگراما، همچنين ارتقاء سطح تحقيقات كنترل بيولوژيك و استفاده از مواد و عوامل بيولوژيك و توليد محصولات غذايي سالم و ارگانيك و روش‌هاي ارزيابي تا صدور گواهي آن‌ها از جمله همكاری‌هاي اين مؤسسه با BBA مي‌باشد.
مركز قارچ‌شناسي هلند CBS: تحقيق مشتركي در زمينه گونه‌هاي جنس ورتيسيليوم با استفاده از روش‌هاي مولكولي و مورفولوژيكي با مركز قارچ‌شناسي هلند انجام شده است.
موزه تاريخ طبيعي كارلسروهه آلمان: بازنگري تاكسونوميك گونه‌هاي Tranzschelia در دنياي قديم [A Taxonomic Revision of Old World Species of the Genus Tranzschelia (Uredinales)]  به صورت مشترك با موزه تاريخ طبيعي كارلسروهه انجام شده است.
همكاري با IAEA: اين مؤسسه از سوي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي نماينده وزارت متبوع در جهت اجراي برنامه‌هاي استفاده مسالمت‌آميز از انرژي هسته‌اي در جهت عقيم‌سازي حشرات بوده و يكي از برنامه‌هاي آن دست‌كاری‌هاي ژنتيكي كرم سرخ پنبه با استفاده از انرژي هسته‌اي می باشد.
همكاري با INRA: شناسائي فرمون تجمعي سرخرطومي حنايي خرما (جمعيت ايراني)، فرمون تجمعي سوسك شاخ‌دار خرما Oryctes elegans(جمعيت ايراني) و تبيين شرايط مناسب تله‌گذاري براي شكار حشره در شرايط كشور، شناسائي فرمون جنسي پروانه ساقه‌خوار ذرت Sesamia cretica(جمعيت ايراني) و بهبود شكار اين آفت توسط تله‌هاي فرموني به‌وسيله فرمولاسيون جديد فرومون، شناسائي فرمون جنسي پروانه ‌ساقه‌خوار اروپائي ذرت Ostrinia nubilalis(جمعيت ايراني) و تبيين شرايط مناسب تله‌گذاري براي شكار حشره در شرايط كشور و همكاري در زمينه مديريت بيماری‌هاي ويروسي كدوئيان از اهم همکاری‌های مشترک می باشد.
همكاري با CEP: پروژه‌اي با عنوان "Sustainable agro ecosystem management through participatory integrated crop production and protection of rice field" در حال انجام می‌باشد.
همكاري با ICRISAT: این همکاری‌ها شامل كنترل آفلاتوكسين در محصولات کشاورزی، مديريت علف‌هاي هرز حبوبات و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم، بررسي استفاده از ساليسيليك اسيد و سيليكون در ايجاد مقاومت به خشكي در گندم،بررسي جدايه‌هاي ايراني ويروس‌هاي بيمارگر در نخود و بادام زميني، منابع مقاومت به اين ويروس‌ها و روش‌هاي كنترل خسارت می باشد.
همكاري با CGRFA: يكي از محورهاي فعاليت بررسي منابع مقاومت در گياهان داراي ژن مقاوم به آفات و بيماری‌ها بوده است.
ديگر همكاری‌هاي بين‌المللي در زمينه اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي با ISOFART, CCPR, CEP, SYMMIT, APAARI,می‌باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.