ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
موسسه و رسانه
عنوانپخش ازنام برنامهتاریخ پخشفایل
مديريت تلفيقی کرم گلوگاه انار (دکتر حسين فرازمند)راديو جوانبرنامه پلاسما17 آذر 1388دانلود
کنترل بيولوژيکی گل جاليز در مزارع کشاورزی (دکتر منصور منتظری)راديو جوانبرنامه پلاسما 28 مهر 1388دانلود
توليدغذای سالم و کدکس غذایی (دکتر حسن عسکری - دکتر احمد حيدری)راديو جوان برنامه انعکاس21 مهر 1388دانلود
کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی پنبه (مهندس لاله نراقی)راديو جوانبرنامه پلاسما 5 مهر 1388دانلود
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذاییشبکه چهار برنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی (معرفی موسسه)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی (دکتر مهرداد عباسی)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی(دکتر شهاب منظری)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی(دکتر ولی اله بنی عامری)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی(دکتر محمدرضا رضاپناه)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی(مهندس رئوف کليائی)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی( مهندس لاله نراقی)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی (معرفی موسسه)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذایی (دکتر مهرداد عباسی)شبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذاییشبکه چهاربرنامه پنگان18 و 19 خرداد 1388 
توليدغذای سالم و کدکس غذایی (دکتر حسن عسکری - دکتر احمد حيدری)راديو جوانبرنامه انعکاس21 مهر 1388 
افتتاحيه نوزهمين كنگره گياه‌پزشكي(دكتر حسن عسكري)شبكه خبر-9/5/ 89 
افتتاحيه نوزهمين كنگره گياه‌پزشكي(دكتر حسن عسكري) برنامه طلوعشبكه چهار  
اختراع كائولين(دكتر حسين فرازمند) شبكه چهاربرنامه طلوعشهريور 89 
آفات انار(دكتر حسين فرازمند) برنامه پلاسماراديو جوان  
كنترل بيولوژيك(دكتر رسول مرزبان)شبكه خبر-27/9/89 
معرفي توانمنديهاي موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور(هيوا ناصرزاده) شبكه خبرمعرفي توانمنديهاي علمي كشور  
(مهندس حسين حيدري) سلامت غذايي (زيست بوم كره)شبكه چهاربرنامه رازآذر 89 
(دكتر حسن عسكري) طعم‌ها و مزه‌هاشبكه خبرتركيبي، علمي، تغذيه4/10/89 
(دكتر احمد حيدري) پژوهشگر برترشبكه يكگزارش خبري  
(دكتر محسن مروتي و دكتر احمد حيدري) آزمايشگاه اسپكتروسكوپيشبكه يكگزارش مستند خبري  
(دكتر عارف معروف) آفات انباريشبكه چهار-اسفند 89 
(مهندس حسين حيدري) محصولات IPMشبكه خبرگزارش خبريدي ماه 89 
(مهندس حسين حيدري) سن گندم پروژه برترراديوبرنامه در گستره علم و برنامه صداي آشنا /2/90  
( مهندس حسين حيدري) IPM راديوبرنامه سلامت غذايي24/2/90 
( دكتر حسن عسكري) استاندارد سموم در محصولاتشبكه خبر-21/2/90 
(دكتر محسن مروتي و شهرام فرخي) استاندارد سموم در محصولات شبكه خبر4/3/90  
(دكتر حسن عسكري ودكتر رسول مرزبان) افتتاحيه همايش و جشنواره ملي توسعه كنترل بيولوژيكشبكه خبر-5/5/90 
(دكتر محمدرضا رضاپناه) همايش كنترل بيولوژيكشبكه خبر-6/5/90 
( دكتر محسن مفيدي نيستانك) اهميت پزشكي و كشاورزي سوسري‌هاراديو جوان-7/6/90 
(دكتر لاله نراقي) كنترل بيولوژيكشبكه يكبرنامه ايران آباديخرداد 91 
(دكتر محسن مفيدي نيستانك) نقش موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور درامنيت غذايي و تامين غذاي سالمجام جم يكمجله علمي2/11/91 
(دكتر مهرداد پرچمي) اثرات گرم شدن زمين بر روي حشراتراديو دانش-خرداد 92 
(دكتر احمد حيدري) آفت‌كش‌ها و روش‌هاي جايگزين آنهاراديو دانش-مرداد 92 
(دكتر مهرداد پرچمي) آفات چاييردايو دانش-شهريور 93 
( دكتر محسن مفيدي نيستانك) نقش گياه‌پزشكي در امنيت غذايي (ويژه‌نامه نوروز)شبكه يكبرنامه نوآور، روزآمد6/1/92 
(دكتر حسين رنجبر اقدم) سلامت غذاييشبكه يكبرنامه نوآور، روزآمد6/1/92 
(دكتر محسن مفيدي نيستانك) موضوع حشره‌شناسي در گياه‌پزشكيراديو دانش-تير 92 
(دكتر مهرداد پرچمي) ارتباط تالاب‌ها با زندگي حشراتراديو دانش-مرداد 93 
(دكتر احمد حيدري) مشكلات آفت‌كش‌ها و اقدامات موسسه در ساماندهي آفت‌كش‌هاشبكه خبربرنامه آدينه31/2/93 
(دكتر محسن مروتي) باقيمانده آفت‌كش‌ها در محصولات كشاورزي و مشكلات بهداشتي آن شبكه خبربرنامه آدينه31/2/93 
(دكتر مهرداد تبريزيان) فرمون هاشبكه خبربرنامه آدينه31/2/93 
(دكتر محمدرضا رضاپناه) کاهش مصرف سموم و تامين امنیت غذاییشبكه خبربرنامه آدينه31/2/93 
(دكتر احمد حيدري) بهينه‌سازي مصرف آفت‌كش‌هاشبكه يكبرنامه ايران آبادي27/3/93 
(دكتر جعفر محقق نيشابوري) آفات و بيماريهاي گياهي و علف‌هاي هرز را چگونه مي‌توان مديريت كرد.شبكه يكبرنامه زنده سيماي آبادي26/6/93 
(دكتر منصوره ميرابوالفتحي) بيماريهاي جنگليراديو ايرانبرنامه سئوال29/7/93 
(دكتر شهرام فرخي) مفاهيم كلي كنترل بيولوژيك و كاربرد آن در جهت كاهش باقميانده سموم در محصولات كشاورزي راديو ايرانبرنامه سئوال29/7/93 
پروژه‌هاي تحقيقاتي استفاده مديريت تلفيقي محصولات گلخانه‌اي با تركيب روش‌هاي بيولوژيكيراديو ايرانبرنامه سئوال4/8/93 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.