ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
معاونت پژوهشي و فن آوري
اهداف و شرح وظايف:
- همکاري و پيگيري بمنظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور در چارچوب راهبرد‌ها و سياست‌هاي كلان كشاورزي كشور.
- هدايت برنامه‌هاي تحقيقاتي، فن آوري و توسعه‌اي موسسه و بخش هاي تحقيقاتي تابعه.
- هدايت برنامه ارزشيابي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي مصوب موسسه.
- برنامه‌ريزي به منظور آموزش و ارتقاي سطح علمي كارشناسان و محققان.
-همکاري در توزيع و اختصاص بودجه به برنامه‌هاي تحقيقاتي و توسعه‌اي موسسه.
- هدايت بخش‌هاي ستادي و استاني در جهت اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي پيش بيني شده.
- برنامه‌ريزي در تهيه، تدوين و انعكاس دستاوردهاي حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي به نهادهاي اجرايي، تحقيقاتي و آموزشي كشور.
- هماهنگي و ارتباط با بخش‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي در راستاي بررسي مسائل و مشكلات و نيازهاي تحقيقاتي.
- توسعه ارتباطات علمي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيقاتي داخل و خارج از كشور.
- مطالعه جنبه هاي اقتصادي تحقيقات گياهپزشكي و تعيين اثر بخشي آنها با همكاري محققين  بخش هاي تحقيقاتي
- همكاري با بخش هاي تحقيقاتي در برآورد خسارت اقتصادي آفات،بيماريهاو علف هاي هرز
- همکاري و پيگيري براي سياست گذاري انتشاراتي و همچنين مستندسازي اطلاعات گياه پزشکي کشور، انتشار كتاب، تك نگاشت، گزارش‌ها و ساير انتشارات مرتبط با تحقيقات گياه‌پزشكي.
-برنامه‌ريزي و هدايت روند تجاري‌سازي و فروش دانش فني، ثبت مالکيت معنوي و حقوقي يافته هاي تحقيقاتي توسط ستاد موسسه و بخش هاي تحقيقاتي تابعه.
-نظارت و هماهنگي برنامه‌هاي تكنولوژي اطلاعات ارتباطات.
- هدايت و نظارت بر كميته‌هاي علمي-فني، آموزشي و انتشارات موسسه.
- ساير امور ارجاعي از سوي رئيس موسسه

Add Content...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.