ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
رياست
شرح وظايف
- فراهم نمودن زمينه مناسب جهت ارتباط مستمر و مداوم معاونين، مديران و روساي بخش هاي ستادي و مراكز تحقيقات استاني با رئيس موسسه
- اقدام در جهت ارسال مصوبات، دستورات صادره از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ستادي و کليه واحدهاي تابعه موسسه
- برنامه ريزي مناسب به منظور تنظيم برنامه ها، جلسات، ملاقات ها و سفرهاي داخلي و خارجي
- ارائه گزارش هاي لازم به رياست موسسه
- اداره امور دبيرخانه محرمانه و دبيرخانه دفتر رياست (شامل بايگاني كليه نامه هاي عادي و محرمانه و همچنين تلخيص نامه ها، گزارش ها و مكاتبات، خلاصه نويسي و انجام ويراستاري و تنظيم كارتابل رياست موسسه)
- ايجاد هماهنگي بين واحد هاي تحت پوشش با نظر مستقيم رئيس موسسه
- بررسي مسائل و تنگناهاي اجرائي دفتر و واحد هاي تحت پوشش و نظر مستقيم رئيس موسسه و ارائه راه حل و تهيه گزارش ها و انجام مكاتبات لازم
- تهيه و تنظيم بخشنامه ها و مكاتبات رئيس موسسه
- برنامه ريزي و اداره جلسات و مذاكرات رسمي داخلي و هيئت هاي خارجي
- نظارت و پيگيري مكاتبات و امور ارجاعي از سوي رياست موسسه به واحدهاي ذيربط و ارئه گزارشهاي مربوط به رياست موسسه
- برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين ستاد و بخش هاي مربوطه در مراكز تحقيقاتي
- ارائه مشاوره حقوقي در تمامي زمينه ها در جهت پشتيباني تحقيقاتي
-  رسيدگي به مسائل حقوقي، شکايات، تخلفات و تعرضات، به منافع و دارائيهاي منقول، غير منقول، مستقلات، مالکيت هاي معنوي موسسه و بخش هاي تابعه

Add Content...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.