ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

کمينه
اهداف و وظايف موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور

هدف موسسه:
اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي مؤثر جهت حفظ و حمايت محصولات كشاورزي از مرحله توليد تا مصرف از طريق اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي بر روي عوامل خسارتزا به محصولات كشاورزي، با تأكيد مسائل زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار بخش كشاورزي.

تحقيق در زمينه توليد غذاي سالم و تامين امنيت غذايي شاخص‌ترين اهداف موسسه به شمار مي‌روند. براساس چنين راهبردي پاره‌اي از مهم‌ترين وظايف موسسه را مي‌توان در عناوين ذيل يافت.


اهم وظايف:

- تهيه، تدوين، ارايه و اجراي برنامه‌هاي كلان تحقيقات گياه‌پزشكي در سطح ملي با توجه به اولويت برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

- سياست گذاري در امور تحقيقاتي و اتخاذ تدابير مناسب در بهره‌گيري از شيوه‌هاي كارآ و اثربخش جهت حفظ و حمايت از محصولات كشاورزي و عرصه‌هاي طبيعي با تاكيد بر مسايل زيست محيطي، رعايت معيارهاي اقتصادي در راستاي توسعه امنيت، سلامت و توليد پايدار كشاورزي.

-  برنامه‌ريزي، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي مربوط به انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي، اختراعات، اكتشافات، مالكيت معنوي و واگذاری دانش فني حاصل از پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در موسسه به بخش خصوصی و سایر بهره‌برداران.

-  انجام مطالعات و تحقيقات بنيادين و کاربردی در حوزه‌هايي همچون حفظ و به کارگیری ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی، قرنطینه‌ای و مقابله با اگروتروریسم مرتبط با گیاه‌پزشکی از طریق جمع آوري، شناسايي و رده‌بندي جانوران، رستنی‌ها و ميكروارگانيسم هاي مضر و مفيد، به كارگيري عوامل مفيد در مبارزه بيولوژيك، تعيين حد مجاز باقيمانده سموم در محصولات كشاورزي، توليد و فرمولاسيون هورمونها و فرمونهاي جنسي حشرات و.سایر نهاده‌های بیولوژیک.

-  برنامه‌ريزي، اولويت بندي، هدايت و اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين نظير بيولوژي سلولي، نانو و بيوتكنولوژي در جهت ارايه روش‌هاي نوين براي كنترل عوامل خسارتزا به گياهان.

- اجراي برنامه‌هاي كلان بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت تحقيقات گياهپزشكي كشور با توجه به الويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش كشاورزي و نياز كشاورزان.
- اجراي پژوهشهاي بنيادي مسائل گياهپزشكي كشور با تاكيد بر بهره‌گيري از روش‌هاي نوين و امكانات پيشرفته.
- تحقيق در زمينه شناخت، بيولوژي، اكولوژي و فيزولوژي عوامل زيان‌آور به محصولات كشاورزي در سطح آزمايشگاهي، منطقه‌اي و ملي.

استراتژی:
حفظ و بهبود كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي با اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب مديريت عوامل خسارتزا و اجراي تحقيقات پايه اي و كاربردي با نگاه ويژه به جنبه هاي زيست محيطي و توسعه پايدار
راستاي جهت گيريهاي تحقيقاتي:
- پاسخگويي به سوالات بي جواب امروز
- آمادگي براي مواجه شدن با مشكلات احتمالي آينده
- فراهم آوردن بستر مناسب براي عرصه هاي نويني كه در آينده ايجاد خواهد شد
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.