ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

           
کمينه
نشريه هاي موسسه

 

 

نشریه‌های موسسه

موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور از اولين واحدهاي تحقيقاتي كشور است كه دستاوردهاي تحقيقاتي خود را به اشكال مختلف از حدود سالهای 1325 به چاپ می‌رساند. به طور کلی مجموعه انتشارات موسسه در سه گروه کلی جاي می‌گيرند.

- گروه اول: كتب علمی، تک نگاشت‌ها و نشریه‌های فنی که در زمينه‌هاي مختلف گياه‌پزشكي منتشر شده و به عنوان منابع مرجع، آموزشی و فنی برای کاربران خاص در بخش کشاورزی نقش کليدی دارد.

- گروه دوم: شامل نشریه‌ها، كتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌هایي می باشد كه توسط محققین موسسه تدوين شده، اما توسط نهادها يا مراكز ديگر (داخل يا خارج از كشور) منتشر می‌شوند.

- گروه سوم: شامل مقاله‌های حاصل از نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي می باشد كه به طور مستمر در مجله‌های دوره‌اي در موسسه منتشر مي‌شوند. در حال حاضر، چهار عنوان مجله ادواري كه در فهرست مجله‌های علمی-پژوهشی، CAB, ISI و ISC قرار داشته و در بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاه‌های خارج از کشور وجود دارد، توسط موسسه و يا با حمايت‌هاي مالي آن منتشر مي‌شوند. این مجله‌ها عبارتند از:


1- نشريه علمی-پژوهشی آفات و بيماری‌هاي گياهي: نشريه رسمي موسسه است كه انتشار آن از سال 1325 با نام آفات و بيماري‌هاي نباتي توسط آزمايشگاه اداره كل دفع آفات نباتي شروع شد. خلاصه مقاله‌های اين مجله در اوايل به زبان فرانسه، بعدها به يكي از سه زبان فرانسه، انگليسي يا آلماني و در حاضر خلاصه و یا متن کامل مقاله‌های آن به زبان انگليسي چاپ مي‌شود.

2-  مجله علمی-پژوهشی رستني‌ها: دومين نشريه رسمي موسسه است كه انتشار آن از سال 1379 آغاز شده است. مقاله‌هایي كه در اين مجله چاپ مي‌شوند، نتيجه تحقيقات در زمينه رستنی‌ها شامل گياهان، جلبک‌ها و قارچ‌ها به زبان فارسي با خلاصه يا متن كامل انگليسي است. اين مجله يكي از معتبرترين مجله‌های علمي در حوزه تحقيقات كشاورزي است و در فهرست ISI جاي دارد.

3-  مجله علمی-پژوهشی بيماری‌هاي گياهي: اين مجله، نشريه رسمي انجمن بيماري شناسي گياهي است كه از دي ماه 1342 با حمايت مالي موسسه چاپ و منتشر مي‌شود. مقاله‌های اين مجله تحقيقاتي در زمينه بيماري‌شناسي گياهي و علوم وابسته بوده و به زبان فارسي با خلاصه يا متن كامل انگليسي تهيه مي‌شود.

4-  نامه انجمن حشره‌شناسي ايران (علمی-پژوهشی): اين مجله نشريه رسمي انجمن حشره‌شناسي ايران است كه از سال 1377 با حمايت مالي موسسه منتشر مي‌شود. مقاله‌های اين مجله علمی-پژوهشی در زمينه مسايل مختلف بندپايان و آفات گياهي به ويژه حشرات بوده و به زبان فارسي و خلاصه يا متن كامل انگليسي منتشر مي‌شود.

5-  مجله علمی-پژوهشی دانش علف‌هاي هرز: این مجله علمی-پژوهشی نشریه رسمی انجمن علف‌های هرز ایران بوده و در زمینه‌های مختلف شناخت و مدیریت علف‌های هرز مقاله‌های پژوهشی را به چاپ می رساند.

6-  مجله علمی-پژوهشی آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌پزشکی: این مجله علمی-پژوهشی با حمایت انجمن‌های علمی معتبر در علوم گیاه‌پزشکی و توسط موسسه منتشر می شود. نتایج جدیدترین تحقیقات تخصصی انجام شده در کشور در حوزه آفت‌کش‌های کشاورزی در این مجله ارائه می شود.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.