ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور        آيا مي‌دانيد پيشگيري از وقوع بيماري در گياهان مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با آن است؟    علف‌هاي هرز ميزبان ثانوي بيماري‌هاي مهم و خسارتزاي ويروسي هستند، با كنترل آنها از شيوع اين بيماريها جلوگيري كنيم         صرف هزينه در بخش گياه‌پزشكي مساوي است با غذاي بيشتر، غذاي بهتر

           
کمينه
Enter Title
معرفي كميته علمي فني:
 
كميته علمي و فني موسسه وظيفه اجرايي شدن سياستگذاري‌ها، اولويت‌ها و جهت‌دهي طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقات بر اساس سياست‌هاي كلي موسسه را بر عهده دارد. به همين منظور کليه طرح‌/پروژه‌هاي پيشنهادي، تغييرات در طرح/پروژه هاي در حال اجرا و نيز گزارش هاي ساليانه و نهايي در اين کميته مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
وظايف كميته علمي و فني:
1- بررسي كيفيت علمي، اولويت تحقيقاتي و قابل اجرا بودن طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي.
الف) طرح/پروژه تحقيقاتي در چارچوب تعيين شده اولويت‌هاي پژوهشي برنامه راهبردي موسسه باشد.
ب) در بررسي طرح‌ها به جنبه نوآوري آن توجه شود.
ج)كميته موظف است در مورد طرح‌ها و پروژه هاي تقاضا‌محور توجه خاص مبذول نمايد.
2- بررسي گزارش نهايي طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي
الف) كميته بايد كيفيت گزارش را از نظر انطباق با شناسنامه طرح/پروژه و رسيدن به اهداف، مورد بررسي قرار دهد.
ب) كميته بايد دستورالعمل ترويجي و يا اجرايي طرح يا پروژه را به طور همزمان با گزارش نهايي بررسي و مورد تاييد قرار دهد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.