ورود به سايت    پنجشنبه 23 فوريه 2017

کمينه
اخبار
تاریخ: 1395/10/01 نظرات: 0 نظر نمایش: 259 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني

هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني

 به مناسبت هفته‌ پژوهش، روز سه‌شنبه مورخ 1395/9/30 ساعت 9 صبح طي مراسمي از برترين‌هاي حوزه‌ پژوهشي تقدير و تشكر بعمل آمد،. در اين مراسم، جناب آقاي دكتر زند معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي، جناب آقاي دكتر رسول زارع معاون فن‌آوري و پژوهشي سازمان تحقيقات، جناب آقاي دكتر باغستاني ریيس محترم سازمان حفظ ‌نباتات و معاونين ايشان، آقاي دكتر محقق ریيس موسسه و معاونين ايشان و جمعي از محققين و كاركنان حضور داشتند. در ابتدا، آقاي دكتر محقق ضمن خوش‌آمدگويي و تبريك هفته پژوهش، از تلاش‌هاي محققين و نيروهاي پشتيبان موسسه تقدير و تشكر كرد. در ادامه، جناب آقاي دكتر زند معاون محترم وزير و ریيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ضمن تبريك هفته‌ پژوهش به بيان سياست‌هاي كلي سازمان پرداختند. سپس، آقاي دكتر باغستاني ریيس محترم سازمان حفظ ‌نباتات كشور نيز طي سخناني ضمن تبريك هفته‌ پژوهش و پرداختن به لزوم ارتباط مستمر و اثربخش موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي کشور و سازمان حفظ ‌نباتات، از همكاري صميمانه همكاران موسسه با سازمان و ارائه‌ي راهكارهاي حل مسائل و معضلات بخش اجرا تشكر و بر ضرورت پرداختن بيش‌تر به مسائل قرنطينه‌اي تأكيد كردند. در ادامه‌ي مراسم، آقاي دكتر بنانج معاون پژوهشي و فن‌آوري موسسه ضمن ارائه‌ گزارشي از عملكرد پژوهشي سال 1395 موسسه، به برنامه‌هاي آتي پژوهشي اشاره و حركت در چهارچوب برنامه‌هاي تدويني را از الزامات دست‌يابي به شرايط مطلوب دانست. ايشان از تمامي سطوح موسسه درخواست نمود تا با همكاري و همدلي در راستاي تحقق برنامه‌ها گام برداند. در بخش پاياني مراسم، از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهش تقدير و تشكر بعمل آمد. سپس، مراسم ساعت 12 با ذكر صلوات و گرفتن عكس دسته‌جمعي به كار خود پايان داد.

 

نام و نام خانوادگی

عنوان حوزه‌ی پژوهشی

آقاي دكتر مهرداد تبریزیان

بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

دانش فني برتر

“سنتز و بررسی کارایی فرمون جنسی برگ‌خوار سبز برنج در شکار پروانه‌های نر و آزمایش دزها و تله‌های مختلف در میزان شکار"

آقاي دكتر شهرام فرخي

بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

دستاورد برتر

"بومی‌سازی تولید تجاری زنبور انکارسیا پارازیتوئید سفیدبالک گلخانه"

سركارخانم دکتر زهرا تنهامعافی

بخش تحقیقات نماتدشناسی،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

پژوهشگر برتر

آقاي دكتر مهدي آزادوار

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان (جیرفت)

مهندس علیرضا جوادی اصطهباناتی

بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

محقق برتر

آقاي دكتر عزيز شيخي

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، کرج

داور برتر در سامانه‌ي پژوهشی

کمیته علمی- فنی آفات کشاورزی

آقاي دكتر حسين عظيمي

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

داور برتر در سامانه‌ي پژوهشی

کمیته علمی- فنی بیماری‌های گیاهی

سركار خانم دكتر مژگان ويسي

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

داور برتر در سامانه‌ي پژوهشی

کمیته علمی- فنی علف‌های هرز

آقاي مهندس رئوف كليايي

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، کرج

نماينده برتر در حوزه‌ي اجرا- آفات کشاورزی

آقاي مهندس حسين خباز

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

نماينده برتر در حوزه‌ي اجرا- بیماری‌های گیاهی

آقاي مهندس محمد جمالي

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

نماينده برتر در حوزه‌ي اجرا- علف‌های هرز

سركار خانم متانت نجفي

كميته منتخب،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

هميار پژوهشي برتر

سركار خانم هماپورحسيني

واحد طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي

بخش امور پژوهشی و فناوری

سركار خانم مهندس تهمينه عظيمي

آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک، آمل

كارشناس آزمايشگاه برتر

جناب آقاي محسن ريوند

بخش تحقیقات علف‌های هرز،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

كارشناس برتر

جناب آقاي امير جاوداني

بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

جناب آقاي حسين زندگاني

بخش تحقیقات نماتدشناسی،

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

تكنسين برتر

جناب آقاي محمد نوبخت

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

پشتيبان برتر در حوزه اداري

جناب آقاي محمود مؤمني

جناب آقاي مرتضي مهرآفرين

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

راننده برتر

 

کد: 1229
نویسنده خبر: محبوبه افضل وطن
 
تصاویر مرتبط
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
 • هفته پژوهش در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و تقدير از برترين‌هاي حوزه‌ي پژوهشي و پشتيباني
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور (سال 2017) محفوظ می باشد.